Referencie

Obec Ladomerská Vieska Ozvučenie cintorínov, analýza zvukového prostredia, návrh a realizácia
Mesto Tlmače Projekcia, výstavba, prevádzka a údržba kamerového systému (vrátane optickej siete)
Obec Važec Projekcia, výstavba, prevádzka a údržba kamerového systému (vrátane optickej siete)
Obec Východná Projekcia, výstavba, prevádzka a údržba kamerového systému (vrátane optickej siete)
Obec Magnezitovce Projekcia, výstavba, prevádzka a údržba kamerového systému (vrátane optickej siete)
Mesto Jelšava Projekcia, výstavba, prevádzka a údržba kamerového systému (vrátane optickej siete)
Slovmag,a.s., Lubeník Výstavba internej optickej siete v areáli spoločnosti
Slovenské magnezitové závody, a.s., Jelšava Projekcia, výstavba, prevádzka a údržba kamerového systému (vrátane optickej siete)
KBZ s.ro., Zohor Projekcia, výstavba, prevádzka a údržba kamerového systému (vrátane optickej siete)
  Revúca, Jelšava, Hucín, Lubeník, Šivetice Výstavba rádiovej telekomunikačnej prenosovej siete. Poskytované služby Internet, telefónia, prenos dát.
Banky, prieskumné agentúry, stravovacie zariadenia USSD služby, aplikácie pre mobilné telefóny
Český Bezdrát s.r.o. Hlasové služby
  MiMaRiJe s.r.o. Projekcia, výstavba, prevádzka a údržba kamerového systému a zabezpečovacieho systému (vrátane optickej siete)
  R +R s.r.o. Projekcia, výstavba, prevádzka a údržba kamerového systému, dodávka EZS   zabezpečovacieho zariadenia (vrátane optickej siete)
Liptovská Mliekareň a.s. Projekcia, výstavba, prevádzka a údržba videokonferečného systému
EASTFIELD Managment Projektovanie, odborné poradenstvo v oblasti telekomunikácií a energetike
SBS Berkut s.r.o. Projektovanie, odborné poradenstvo v oblasti telekomunikácií, poskytovanie telekomunikačných služieb
BBF Elektro s.r.o. Projektovanie, odborné poradenstvo v oblasti telekomunikácií, poskytovanie telekomunikačných služieb
  ASTOM s.r.o. Projektovanie, odborné poradenstvo v oblasti telekomunikácií, poskytovanie telekomunikačných služieb
  DEŠTRUKTPROJEKT s.r.o. Projekcia, výstavba, prevádzka a údržba kamerového systému, dodávka EZS   zabezpečovacieho zariadenia (vrátane optickej siete)
EFECT s.r.o. Projekcia, výstavba, prevádzka a údržba kamerového systému, dodávka EZS   zabezpečovacieho zariadenia (vrátane optickej siete)
Euroenergy Euroenergy s.r.o. Projektovanie, odborné poradenstvo v oblasti telekomunikácií, poskytovanie telekomunikačných služieb
  JSE s.r.o. Projektovanie, odborné poradenstvo v oblasti telekomunikácií, poskytovanie telekomunikačných služieb
HONDA LUNA MOTOR Projekcia, výstavba, prevádzka a údržba kamerového systému (vrátane optickej siete)
  P M s.r.o. Projekcia, výstavba, prevádzka a údržba kamerového systému (vrátane optickej siete)
TBG Doprastav s.r.o. Projekcia, výstavba, prevádzka a údržba kamerového systému (vrátane optickej siete)

Pridaj komentár