Prieskumy a ankety

Služba slúži na vytváranie prieskumov, ankiet User-frendly metódou cez web rozhranie cez ktorú sa jednotlianketavé prieskumy a ankety vytvárajú, realizujú a zároveň web rozhranie poskytuje aj kompletné štatistické údaje o vykonaných prieskumoch a anketách s možnosťou exportu databáz do externých programov zákazníka.

 

Web rozhranie poskytuje mnohé možností ako sú aj:

  • podmienené vetvenie na základe predchádzajúcej odpovede
  • rýchlosťStatistics
  • odoslanie ankety na ľubovoľný počet respondentov jedným tlačidlom z databázy definovanej klientom
  • v priebehu niekoľkých minút získané odpovede
  • výstupy viditeľné ihneď a priebežne v Štatistikách a Výstupoch
  • niekoľko násobne nižšie náklady v porovnaní s klasickým spôsobom prieskumu
  • aktivácia metódou PUSH – respondent najskôr dostane SMS, ktorá ho informuje o prebiehajúcej ankete, potom nasleduje aktivácia ankety
  • aktivácia metódou PULL – respondent aktivuje anketu volaním na známe telefónne číslo

Medzi ďalšie služby, ktoré sú zámerom implantácie do EU

Pridaj komentár