USSD

ussd-0USSD Protokol – Unstructured Supplementary Services Data

USSD služby umožňujú prenos informácií v sieťach mobilných operátorov formou otvorenej relácie (Session) v reálnom čase. Ideálne riešenie pre obojsmernú a viacnásobnú výmenu informácií v krátkom čase (bankové operácie, operácie s vernostnými programami, anketa, dotazník, správy,…)

   USSD komunikácia

  • Technológia je nezávislá od typu, generácie a operačného systému mobilného telefónu koncového užívateľa,
  • Služby sú dostupné pre všetky technológie GSM –> 4G
  • koncový užívateľ neinštaluje žiadnu aplikáciu do svojho mobilného telefónu
  • žiadne oneskorenia v odozve pri komunikácii. Ide o online a niekoľkonásobne rýchlejšiu komunikáciu na rozdiel od SMS komunikácie, ktorá je zdĺhavá a nekomfortná.
  • USSD správy sa nearchivujú v mobilnom telefóne čím sa zvyšuje bezpečnosť celej komunikácie
  • Nie je potrebné pripojenie na Internet, komunikácie prebieha čisto v telekomunikačnej sieti
  • Aktivácia USSD služieb (komunikácie)
  • PUSH – aplikačný server inicializuje koncových zákazníkov z vlastnej databázy telefónnych čísiel,
  • PULL – koncový zákazník inicializuje aplikačný server volaním alebo zaslaním SMS na bežné alebo skrátené číslo, ktoré je danej službe pridelené. Po inicializácii aplikačný server pošle cez USSD Gateway klientovi na jeho mobilný telefón MENU, s ktorým zákazník interaktívne komunikuje cez USSD protokol.

 

Pridaj komentár