Kamerové systémy

Starostlivo a profesionálne zvažujeme požiadavky klienta pri projektovaní a snažíme sa riešenie „ušiť na mieru“. Je rozšírené mienka „čím viac Mega (Mpix) tým lepšie“. Všeobecne áno, ale pre konkrétnu situáciu to môže byť neúmerne drahé a na druhej strane rovnaké očakávania splní efektívnejšie riešenie.

Analýzou požiadaviek klienta a miestnych pomerov navrhneme najefektívnejšie riešenie zahrňujúce:
-typy a parametre kamier na konkrétne miesto so zohľadnením sledovaných parametrov,

-alarmy na požadované situácie prenášané definovaným kanálom na určené miesta (SMS, email, zvuková a obrazová výstraha),
-nahrávacie zariadenie (NVR) dimenzované na mieru podľa objemu dát celého systému,
-analytické aplikácie pre zhodnotenie zaznamenaných dát (vyhodnocovanie alarmov, čítanie definovaných textov, reakcie na pohyb, počítanie objektov v sledovanej zóne, atď.),

Riešenia pre každého

Pridaj komentár